Code of Conduct

Som en del af koncernen Nordic Wood Industries, har vi i Roust Element udarbejdet en Code of Conduct for at tydeliggøre vores og koncernens værdier og retningslinjer.

I denne Code of Conduct kan du læse, hvilke retningslinjer vi arbejder med for at skabe en god arbejdsplads, og hvilke krav Roust Element stiller til samarbejdspartnere og underleverandører. Her kan du også læse mere om vores Whistleblowerordning.

Du kan downloade vores Code of Conduct her.

Follow us on Social Media