Roust Element
DGNB-certificering

Sådan bidrager Roust Elements bygningsløsninger i træelementer til DGNB-certificering

Roust Elements bygningsløsninger i træelementer bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. Neden for finder du information om, hvordan og hvor meget vores løsninger helt specifikt kan bidrage til de forskellige kriterier, der ligger i DGNB-certificeringen.

Vores bidrag til en bæredygtig bygningscertificering er opgjort iht. DGNB-manualen, version 2020, som dækker over Kontor, Beboelse, Børneinstitution, Uddannelse, Hotel, Butik, Logistik og Produktion.

Hovedkriterierne i en DGNB certificering 

En DGNB certificering består af seks kriterier. Hvert kriterie vægter forskelligt i den samlede vurdering. I figuren herunder kan du se den procentvise vægtning af hvert kriterie.

Roust Elements bygningsløsninger har indflydelse på 51 % af pointene

Hvert kriterie består af en række underkategorier. Tabellen herunder viser de DGNB-kriterier, som Roust Elements bygningsløsninger i træelementer kan bidrage med point til.

Det er maksimalt muligt for at opnå 100 procentpoint, hvoraf vores produkter kan have positiv indflydelse på i alt 51 %.

Tabellen er udarbejdet med udgangspunkt i DGNB-manualen fra 2020. Nogle kriterier kræver produkt- og/eller projektspecifikke data, og den endelige DGNB-certificering udarbejdes af en DGNB-auditor.

Hvilke kriterier har Roust Elements bygningsløsninger i træelementer indflydelse på

Roust Elements bygningsløsninger har størst indflydelse på temaområderne "Miljøkvalitet" og dernæst "Økonomisk kvalitet". De skraverede områder i grafen herunder angiver temaområdets samlede vægtning i en DGNB-certificering.

Når det sidste tema (Områdets kvalitet) ikke er vist i grafen, skyldes det, at Roust Elements bygningsløsninger ikke har indflydelse på dette. Temaet er projektspecifikt og afhænger af lokalområdet, udearealer, trafikforbindelse og lignende.

Følg os på LinkedIn