Roust Element
Miljøvaredeklarationer - EPD

Miljøvaredeklarationer - EPD

Roust Element har miljøvaredeklarationer (EPD) på de materialer, der indgår i vores bygningselementer. EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et byggemateriales indvirkning på miljøet og udarbejdes iht. en anerkendt europæisk standard.

Miljøvaredeklarationerne kan anvendes til LCA-beregning af byggeriet og har følgende fordele:

  • Gør det nemt at sammenligne produkter og vælge materialer med mindst mulig miljøbelastning.
  • Valide data, som opdateres regelmæssigt og er tredjepartsverificeret.

Kontakt os gerne på 75 19 22 44 hvis du vil vide mere.

Follow us on Social Media