Roust Element
Præfabrikerede ydervægge

Præfabrikerede ydervægge

Præfabrikerede ydervægge i træ kan leveres med færdig udvendig beklædning eller som rå elementer, og kan anvendes i et utal af facadeløsninger.

Uanset om du ønsker skalmur, træbeklædning, pudset facade eller en anden type facadebeklædning til dit projekt, kan præfabrikerede ydervægge i træelementer fra Roust Elementer udgøre den bærende del.

Vi kan levere ydervæggene med en af vores egne bræddebeklædninger eller med en 15 mm HD-plade til puds.

Har du andre ønsker til beklædning, skal den normalt monteres på pladsen. Kontakt gerne vores salgsafdeling for specialløsninger, så vi kan finde den bedste løsning til dit byggeri.

Præfabrikerede ydervægge i træ fra Roust Element kan leveres med mange typer vindspærre. Som standard leveres ydervæggene med en 13 mm asfaltimprægneret blød træfiberplade som vindspærre. Hvis der er krav til brandmodstandsevnen, vælger vi et egnet produkt.

U-værdi

Tykkelsen på ydervæggen bestemmes af den U-værdi, vi får oplyst fra energirammeberegningen. Med normale ribber kan der opnås U-værdier ned til 0,13 W/m²K. Ved anvendelse af vores fleksible ribbe kan man opnå værdier ned til 0,07 W/m²K og lavere.

Ydervæggene i træelementer kan ved en max. højde på 2,5 meter leveres i længder op til 12 meter, ved en max. højde på 3 meter i længder op til 9,5 meter og ved max. væghøjde på 3,8 meter op til en længde på 8,5 meter.

Præfabrikerede ydervægge fra Roust Element leveres normalt med en 12,5 eller 15 mm fibergips på indvendig side, alt efter formål. Tidligt i processen skal der planlægges, hvor der skal føres tomrør for el samt udføres løse plader for VVS.

Tæthed

Efter at tæthedskravet på 1,5 l/s blev indført med BR06 udføres praktisk talt alle vægge med en indvendig påforing, hvorved dampspærren trækkes 45 mm tilbage. Denne installationskanal muliggør føring af el- og vvs rør uden at dampspærren gennembrydes, hvilket gør, at ydervæggen kan gøres meget tæt. Vores effektive vinduesmontage og vores velafprøvede samlingsdetaljer, gør det muligt at opnå særdeles gode resultater ved en Blower-doortest.

I montagesituationen skal der være særlig fokus på anvisningerne i vore samlingsdetaljer, specielt hvor ydervæggene støder til andre bygningsdele. Tæthedskravet er i forbindelse med BR10 er udvidet for lavenergibygninger (Se BR10 7.2.1 Stk. 4).

Vi anbefaler at vinduer og døre i størst muligt omfang indbygges fra fabrik. Det er muligt at indbygge søjler og bjælker i ydervæggene, f.eks. omkring større vinduespartier. Frie søjler og bjælker kan efter ønske medleveres. Vores salgsafdeling sørger for, at leverancen indeholder alt, hvad der skal til for, at montagen forløber uden problemer.

Præfabrikerede ydervægge i træelementer:


Grundopbygning:

 • Uden facadebeklædning og ventileret hulrum
 • Vindplade
 • 45 x 170-290 mm ribbe c/c 600 (ribber fra 315 mm, tilpasset isoleringstykkelser)
 • Dampspærre 0,2 mm PE-folie
 • 45×45 mm påforing på ribber (kan øges)
 • 45 mm mineraluld
 • 12,5 / 15 mm fibergips

Fokuspunkter i forbindelse med projektering:

 • Beklædning
 • Overfladekrav herunder evt. brandkrav
 • Opbygning – Se grundopbygning
 • Indbygningsdetalje for vinduer og døre, herunder indvendige og udvendige lysninger samt sålbænk
 • U-værdi
 • Lydkrav

Følgende løses i samarbejde med Roust Element:

 • Type, antal samt placering af ankre i fundament
 • Løse plader for VVS
 • Tomrør til el

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på: 75 19 22 44

Se referencer med ydervægge her:

Baunebakken i Lynge - 40 flotte, moderne og energivenlige rækkehuse i et plan.
Lammekær i Glostrup - 56 flotte rækkehuse i to plan.
Langsand i Hvide Sande: 28 nye, moderne, træbaserede ferieboliger.
Netto ved Bygholm Bakker i Horsens: Landets største dagligvarebutik, som er certificeret med DGNB Guld.
Skiferrækkerne på Amager: 38 nye byhavehuse bygget med inspiration fra Kartoffelrækkerne.
Bofællesskabet Stavnsholthave i Farum: et spændende bofællesskab med 25 boliger i tre størrelser.
Thors Have i Silkeborg: som består af 31 boliger fordelt på dobbelthuse og rækkehuse
Wegeners have: 24 gårdhavehuse i Holbæk.
Bogense Marina Park på Fyn: 86 feriehuse i forskellige størrelser.

Follow us on Social Media