Roust Element
Klimaregnskab

Klimaregnskab for Roust Element

Regeringen har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 % inden år 2030. Ifølge en rapport fra FN Miljøorganisation står byggebranchen for næsten 40 % af den samlede CO2 udledning globalt. Det er derfor helt afgørende, at byggebranchen tager ansvar og gør, hvad den kan for at reducere klimaftrykket.

Hos Roust Element tager vi del i ansvaret, og bæredygtighed er en af hjørnestenene i vores forretning. Vores produkter bidrager allerede til den grønne omstilling, fordi man sparer CO2 ved at bygge med træprodukter fremfor konventionelle byggematerialer. Faktisk sparer man i gennemsnit 50 % CO2 ved at bygge almindelige boliger i træ og 70 % CO2 ved at bygge kontorbyggerier i træ.*

Men vi vender i høj grad også blikket indad og arbejder målrettet på at nedbringe vores egen CO2-udledning og klimaaftryk. Vi ser derfor indgående på, hvordan vi kan blive bedre, og hvilke tiltag der skal til for at reducere vores klimaaftryk – alt imens vi fortsat udvikler virksomheden og vækster.

Hvad er et klimaregnskab?

Det første skridt på vejen til en reduktion, er at forstå vores eget klimaaftryk. Ved at udarbejde et klimaregnskab har vi et vigtigt redskab, der synliggør, hvor vi efterlader det største klimaaftryk. På den måde har vi et udgangspunkt – et såkaldt år nul eller en baseline – som danner et solidt grundlag for, at vi kan arbejde videre med både kort- og langsigtede reduktionsmål.

GHG-protokollen

Roust Element har valgt at udarbejde klimaregnskabet ud fra GHG-Protokollen, som er en frivillig, international ordning. Samtidigt er det den førende, mest anerkendte og mest anvendte standard for opgørelse og rapportering af CO2-udledning.

GHG-Protokollen giver virksomheder som os en ensartet måde at udregne deres samlede klimaaftryk og forståelse for, hvilke aktiviteter i vores virksomhed, der efterlader størst aftryk på klimaet, som kan munde ud i konkrete reduktionsmål. GHG-protokollen opdeles i tre scopes.

De tre scopes

Under GHG-protokollen arbejdes med tre scopes i forhold til CO2-udledning:

Scope 1
Her indgår den CO2 som vi selv udleder fra vores egne lokaliteter og maskiner f.eks. gennem afbrænding af benzin, diesel eller naturgas.

Scope 2
Medtager C02-udledning fra den energi, vi køber til f.eks. el og varme, som bruges på opvarmning og til, at vores maskinpark kan holdes kørende.

Scope 3
Opgør CO2-udledning som følge af de indkøb, vi som virksomhed foretager, f.eks. når vi køber råvarer i form af træ, søm, skruer mv. Her medtages også transport af råvarer til og fra vores produktion. Hos Roust Element fylder de tre scopes på følgende måde:

Næste skridt

I Roust Element har vi opgjort vores nulpunkt – eller baselinen – til år 2021. Opgørelsen for 2021 er afsluttet midtvejs i 2022, og resultaterne danner således grundlag for vores potentiale og skal analyseres for, hvilke indsatsområder vi skal fokusere på, og hvilke tiltag vi kan iværksætte for at reducere vores klimaregnskab.

Målet er at kunne fremvise en årsrapport for 2022, hvor klimaregnskabet er indarbejdet, så interesserede løbende kan følge med i vores udvikling og vores arbejde med at reducere virksomhedens CO2-udledning.

 
 
*kilde: Prof. Harpa Birgisdottir fra BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
Follow us on Social Media