Roust Element Gulvkassetter

Gulvkassetter

Gulvkassetter bruges som etagedæk, f.eks. mellem stueplan og 1. sal. For gulvkassetter er det særligt vigtigt, at komfortkravene beskrevet i det nationale anneks til Eurocode 5 overholdes. Komfortkravene er beskrevet via nogle nedbøjningskrav.

Nedbøjningskravet i etageboligbyggeri er 1,7 mm for en enkeltkraft på 1,0 kN. Nedbøjningskravet for dæk i samme bolig er 1/600 for en fladelast på 1,5 kN/m2.

Udover at overholde ovennævnte krav, er det ikke uvæsentligt, hvordan man opbygger gulvet, eller om der eksempelvis er sammenhæng i en evt. udstøbning fra rum til rum. Afhængig af egenlast og nyttelast kan dæk spænde op til 4,5 m i etageboliger og op til 5,5 m i dæk inden for samme bolig. For andre spændvidder er du velkommen til at kontakte os på mail@roust.dk eller 75 19 22 44.

Ved etage-boligbyggeri, hvor gulvkassetterne samtidig fungerer som lejlighedsskel, er der væsentligt højere brand- og lydkrav. For at overholde disse krav skal man som projekterende part være omhyggelig ved projektering af gulvet, samtidig med at der skal vælges det rigtige ophængningssystem for loftet.

Du er altid velkommen til at kontakte os ved uddybende spørgsmål.

Follow us on Social Media