Roust Element Ydervægge

Ydervægge i træelementer kan leveres med færdig udvendig beklædning eller som rå elementer, og kan anvendes i et utal af facadeløsninger.

Uanset om man ønsker skalmur, træbeklædning, pudset facade eller en anden type facadebeklædning, så kan isomenter udgøre den bærende del.

Isomenter kan leveres fra fabrik med en af vores egne bræddebeklædninger eller med en 15 mm HD-plade til puds.

Ønskes andre former for beklædning, skal denne normalt monteres på pladsen, spørg i salgsafdelingen i forbindelse med specialløsninger.

Isomenter kan leveres med mange typer vindspærre. Normalt leveres isomenter med en 13 mm asfaltimprægneret blød træfiberplade som vindspærre, hvor der er krav til brandmodstandsevnen vælges et egnet produkt.

Tykkelsen på isomenter bestemmes af den U-værdi, vi får oplyst fra energirammeberegningen. Med normale ribber kan der opnås U-værdier ned til 0,13 W/m²K. Ved anvendelse af vores fleksible isoment-ribbe kan der opnås værdier ned til 0,07 W/m²K og lavere.

Ydervægs-Isomenter kan ved en max. højde på 2,5 mtr. leveres i længder op til 12,0 mtr, ved en max. højde på 3,0 mtr. i længder op til 9,5 mtr. og ved max. væghøjde på 3,8 mtr. op til en længde på 8,5 mtr.

Isomenter leveres normalt med en 12,5 eller 15 mm fibergips på indvendig side, alt efter formål. Tidligt i processen skal der planlægges hvor der skal føres tomrør for el samt udføres løse plader for VVS.

Efter at tæthedskravet på 1,5 l/s blev indført med BR06 udføres praktisk talt alle vægge med en indvendig påforing, hvorved dampspærren trækkes 45 mm tilbage. Denne installationskanal muliggør føring af el- og vvs rør uden at dampspærren gennembrydes, hvilket gør at ydervæggen kan gøres meget tæt. Vores effektive vinduesmontage og vores velafprøvede samlingsdetaljer, gør det muligt at opnå særdeles gode resultater ved en Blower-doortest.

I montagesituationen skal der være særlig fokus på anvisningerne i vore samlingsdetaljer, specielt hvor Isomenter støder til andre bygningsdele. Tæthedskravet er i forbindelse med BR10 er udvidet for lavenergibygninger (Se BR10 7.2.1 Stk. 4).

Vi anbefaler at vinduer og døre i størst muligt omfang indbygges fra fabrik. Det er muligt at indbygge søjler og bjælker i Isomenterne, f.eks. omkring større vinduespartier. Frie søjler og bjælker kan efter ønske medleveres. Salgsafdelingen hjælper til med at leverancen indeholder alt hvad der skal til for at montagen forløber efter forventning.

Ydervægge:

Grundopbygning:

 • Ekskl. Facadebeklædning og ventileret hulrum
 • Vindplade
 • 45 x 170-290 mm ribbe c/c 600 (Isomentribber fra 315 mm, tilpasset isoleringstykkelser)
 • Dampspærre 0,2 mm PE-folie
 • 45×45 mm påforing på ribber (Kan øges)
 • 45 mm mineraluld
 • 12,5 / 15 mm fibergips

Fokuspunkter i forbindelse med projektering:

 • Beklædning.
 • Overfladekrav herunder evt. brandkrav.
 • Opbygning – Se grundopbygning
 • Indbygningsdetalje for vinduer og døre, herunder indvendige og udvendige lysninger samt sålbænk.
 • U-værdi.
 • Lydkrav.

Følgende løses i samarbejde med Roust Træ A/S:

 • Type, antal samt placering af ankre i fundament
 • Løse plader for VVS
 • Tomrør til el.
Follow us on Social Media