Gravhunden
Daginstitution

Frederiksberg kommune har renoveret og udbygget børnehuset Gravhunden.


Projektet omfattede opførelse af tilbygning som erstatning for pavillon, der nedrives samt diverse vedligeholdelsesbehov i institutionen Gravhunden. Institutionen består af en hovedbygning på 450 m² i ét plan, opført i 1973.

Opsamlingssted for skovbørnehaven bevares i den eksisterende bygning, og der indrettes personalerum i tidligere køkken. Den nye tilbygning udgør 230 m² og indrettes med to grupperum samt et produktionskøkken.

Roust Element har leveret råhus, inkl. montage af vinduer.

Projektfakta

Byggeriets navn

Daginstitutionen Gravhunden

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Byggeår

2021

Arkitekt

2R arkitekter

Ingeniør

Okholm ApS

Entreprenør

Ole Jepsen

Elementer leveret

1.785 m²

Follow us on Social Media