Sorø fjernvarmeværk
Erhvervsbyggeri

Biomassefyret kraftvarmeværk skal spare på varmeregningen og CO2 udledningen

Udvendigt fremstår varmeværket med træbeklædning og græs på taget. Roust Element har leveret ydervægge i træ-facadeelementer monteret direkte på stålkontruktionen.

Når Sorø Bioenergi kommer i drift, skal det levere varme til 3200 husstande, og det vil også kunne dække 2200 borgeres årlige elforbrug. Borgerne får samtidigt en bliver billigere varmeregning. Hvor et standard enfamilies hus i dag typisk bruger 15.600 kr. årligt på fjernvarmen, vil det med dette nye værk ifølge beregningerne komme til at koste 12.752 kr.

Værket vil derudover betyde en årlig CO2-reduktion på 10.000 tons.

Roust Element har udført arbejdet for Tømrer- & snedkermester Torben Frandsen.

Projektfakta

Byggeriets navn

Sorø Bioenergi

Bygherre

Sorø Fjernvarme A/S

Byggeår

2021

Arkitekt

COWI

Ingeniør

COWI

Entreprenør

Østermark Entreprenørforretning A/S

Elementtype

Ydervægge monteret på stålkonstruktion

Elementer leveret

2500 m²

Follow us on Social Media