Roust Element knækker koden til at minimere arbejdsulykker

Medarbejderinddragelse, risikomatrix, strukturerede arbejdsgange og daglige drøftelser af arbejdsmiljøet er blandt grundene til, at elementproducenten Roust Element, der er en del af Nordic Wood Industries, kan fejre et ulykkesfrit år i sin produktion. Virksomheden bryder således tendensen i en tid med rekordmange arbejdsulykker – og det skal ifølge Roust Elements administrerende direktør fortsætte.

Arbejdsulykker er en bekostelig affære både menneskeligt og økonomisk. Ifølge en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet blev der alene sidste år anmeldt cirka 90.300 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvilket er det højeste tal nogensinde.

Men hos elementproducenten Roust Element, der har base i den sydvestjyske by Årre, har man knækket koden til et sikkert arbejdsmiljø. Virksomheden har nemlig ikke haft en eneste arbejdsulykke i produktionen i det seneste år. Ifølge administrerende direktør hos Roust Element, Mikkel N. Steffensen, skyldes den positive udvikling en række forskelligartede initiativer, der alle har til formål at sikre medarbejderne:

Vi har blandt andet udarbejdet en risikomatrix, der scorer sandsynligheden og konsekvensen af en risiko. Herudfra begyndte vi at fjerne de højest scorende risici først, og lige så stille har vi arbejdet os igennem de identificerede risici. Vi har allokeret flere ressourcer i vedligeholdelsesafdelingen til at udføre forslagene og foretaget de fornødne investeringer, fortæller Mikkel N. Steffensen og tilføjer:

Så kort fortalt har vi igangsat flere forskellige tiltag, som supplerer hinanden, og det har givet pote. Vi har det seneste år ikke haft en eneste ulykke i produktionen – det er historisk set usædvanligt, men vi vil gøre alt for, at det ikke bliver usædvanligt fremover. Vi vil nemlig sikre, at vores medarbejdere kan være trygge på deres arbejde.

Medarbejderinvolvering og standardisering

En af tiltagene, som Roust Element også har indført, er daglige tavlemøder. Her bliver alt fra små observationer til store tiltag drøftet, og det er blevet taget rigtig godt imod af medarbejderne. Blandt godt 260 medarbejderforslag fra tavlemøderne har 60 af dem været møntet på sikkerhed – og der er ifølge Mikkel N. Steffensen ikke en sag, der er for lille til at blive drøftet:

– Vores ledelse tager alle forslag fra tavlemøderne meget seriøst, og vi behandler ethvert emne. Vi har blandt andet arbejdet med at standardisere arbejdsprocesserne i produktionen ved at have en række jobinstruktører, der sammen med medarbejderne har udarbejdet den sikreste og bedste metode, og det er så blevet gentrænet med både nye og gamle medarbejdere, siger han.

Husker kollegaen på sikkerheden

En af de medarbejdere, der til dagligt oplever det øgede sikkerhedsfokus, er produktionsmedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant hos Roust Element, Kim Barslund Nielsen.

Før i tiden gik vi måske og puttede med vores idéer, men nu er der kommet struktur med de faste tavlemøder, så alle kan bidrage med idéer og forslag, som går direkte til ledelsen. Det betyder, at vi nu ser på arbejdsgangene med mange flere øjne, siger Kim Barslund Nielsen og supplerer:

Det øgede fokus på arbejdsmiljøet har også betydet, at vi er blevet langt bedre til at minde hinanden om sikkerhedsforanstaltningerne og få ryddet op, så der ikke ligger materialer, som forstyrrer arbejdsgangene. Det har faktisk også medvirket til, at vi kan arbejde endnu mere effektivt og systematiseret.

Roust Element har for nylig fejret, at virksomheden har været ulykkesfri i produktionen med flæskestegssandwich til alle medarbejdere som en tak for deres store engagement.

Follow us on Social Media