– Vi går mod hidtil usete vækstrater, siger direktør

Roust Element har lagt fem-års plan med vækstrater op mod 50 procent. Stadig strammere klimakrav understøtter virksomhedens ambitioner.

Siden 1925 har der ligget træproduktion til byggeri i Roust. Fire generationer af familien Pedersen sad ved roret, mens virksomheden voksede fra tømrervirksomhed til spærfabrik, og de seneste 40 år er byggeri af færdige elementer til byggebranchen taget til.

For to år siden blev familievirksomheden solgt til den danskejede træ-koncern Nordic Wood Industries, for tre måneder siden blev Mikkel N. Steffensen ansat som direktør, og hans opgave hedder vækst:

– Vi har lagt en strategi, der rækker fem år frem, og som opererer med vækstrater på til 50 procent, siger den nye direktør og fortsætter:

– Vi har haft nogle gode år, og planen er nu, at vi skal vækste endnu mere.

Er der ikke sket en opbremsning i byggeriet?

– Det er der, men nye krav i bygningsreglementet gør, at træbaseret byggeri har store fordele. Byggerier skal lave klimaregnskaber og CO2-regnskaber, og der står vores produkter bedre end traditionelt byggeri, fordi træ er mere CO2-besparende, siger Mikkel N. Steffensen.

Han har fundet det nye bygningsreglement frem. For ikke nok med, at nye krav stiller byggeri i træ bedre end fx beton her og nu, så er CO2-kravene en skrue, der fremover vil blive strammet mere og mere med to års mellemrum, så fordelen ved træ bare bliver mere og mere påtrængende.

– Vi bygger kun med PEFC-certificeret træ, så vi kan dokumentere, at vi anvender bæredygtigt træ i vores produktion, og det betyder rigtig meget i Danmarks samlede CO2-regnskab og det er kunderne glade for. Vægge, etageadskillelser og tag bliver bygget i den færdiggørelsesgrad, kunderne vil have. Vi kan godt bygge et helt hus, men de indvendige dele laver vi ikke, siger han og fortsætter:

– Tidligere, når man har snakket elementer og træ, har man tænkt enfamiliehuse og sommerhuse, men vi begynder at levere til flere og flere institutioner, etageboliger og renoveringer.

Også internt i virksomheden tænkes der på miljøet:

– Intet i vores produktion må gå til spilde, så næsten al overskudsmateriale går til genbrug eller genanvendelse. Træ af dårlig kvalitet anvendes til savsmuld og afskæring bruges til opvarmning i eget varmeværk.

Men, hvis I gennemfører vækst på op mod 50 procent, kan I så være i lokalerne?

– Vi har en ide om, at vi kan udvide vores aftenhold, og vi har nogle haller, der i dag mest bruges som lager, der kan indrettes til produktion. Om vi skal bygge flere haller, har vi ikke besluttet, men vi skal i hvert fald bruge mere plads.

Skal I ansætte flere?

– Lige nu er vi 130 medarbejdere. 100 i produktionen, og 30 i administration og salg. Og alt andet lige, hvis vi skal præstere 50 procent mere output, skal vi være en del flere ansatte. Vi er også ved at tage en ny robot i brug, vi er i gang med effektivisering og automatisering, og i øvrigt vil udviklingen være fuldt ud markedsbaseret, for vi er kun ordreproducerende, siger Mikkel Steffensen og fortsætter:

– Men vækst i sig selv er bare et af vores indsatsområder. Et andet er, at vi vil bidrage til bæredygtigt byggeri, og så vil vi rigtig gerne sikre, at Roust Element er en god arbejdsplads.

Ny direktør

Roust Element var fra 1925 til 2020 ejet af fire generationer af familien Pedersen.

Fra 2020 til sommeren 2022 blev Hans Peter Sørensen, der har arbejdet i virksomheden i 30 år, sat ind som overgangsdirektør. Han sagde fra begyndelsen, at han ikke ville være direktør, når han var fyldt 55 – så han er fortsat i virksomheden, men nu som projektchef.

Mikkel N. Steffensen, ny direktør, er 44 år. Han bor i Esbjerg og er gået målrettet efter at blive først ingeniør og siden direktør. Han var færdiguddannet ingeniør som 22-årig, og var først ti år projektchef på en betonelementfabrik i Sønderjylland, og derefter ti år som adm. direktør i et datterselskab ved entreprenør Jørgen Friis Poulsen i Herning, og produktionsdirektør i moderselskabet.

Du kan også læse artiklen her, hvis du har abonnement til JydskeVestkysten.

Ny administrerende direktør til Roust Element

Mikkel Nørrelykke Steffensen, 44 år, tiltræder per 15. august 2022 som ny administrerende direktør for Roust Element i Årre nordøst for Esbjerg. Han overtager posten efter Hans Peter Sørensen, som efter eget ønske har valgt at fratræde direktørstillingen og i stedet tiltræde som projektchef i Roust Element.

Efter sommerferien får Roust Element, der er en del af den træbaserede koncern Nordic Wood Industries, en ny administrerende direktør, eftersom den nuværende administrerende direktør Hans Peter Sørensen efter øget ønske har valgt at fokusere sin tid som projektchef hos Roust Element.  

Det bliver 44-årige Mikkel Nørrelykke Steffensen, der fremover får ansvaret for Roust Elements omfattende portefølje af projekter inden for element- og træbyggeri. Mikkel Nørrelykke Steffensen har i de seneste godt ti år været ansat hos JFP, senest som COO, direktør og partner, hvor han blandt andet har været ansvarlig for kalkulation og tilbudsarbejde samt leder for omkring 45 funktionærer.

Det er blandt andet hans gode lederegenskaber og tidligere erfaring med elementbyggeri, blandt andet fra Tinglev Elementfabrik, samt hans virke som entreprenør og brede kendskab til træelementer, der har været medvirkende til ansættelsen, fortæller Thomas Raunsbæk, koncerndirektør hos Nordic Wood Industries:

– Mikkel er en rigtig stærk kandidat og har mange års erfaring både som leder og inden for byggeri. Han bliver en helt central spiller i arbejdet med at føre Roust Elements femårige strategiplan for vækst ud i livet, og vi er helt trygge ved at overlade styringen til ham og glæder os meget til samarbejdet. Vi vil samtidig gerne sende en stor tak for samarbejdet til den afgående direktør Hans Peter Sørensen og glæder os over, at han fremover fortsat har hjemme hos Roust Element og i Nordic Wood Industries, hvor han uden tvivl vil finde sig godt til rette som projektchef, siger han.

Mikkel Nørrelykke Steffensen er uddannet diplomingeniør i bygge- og anlægskonstruktioner fra Aalborg Universitet i Esbjerg. Han har desuden taget diplomlederuddannelsen som en Mini-MBA ved Probana Business School.

– Jeg ser frem til at tage hul på et nyt kapitel af mit arbejdsliv hos Roust Element, og jeg glæder mig meget til at lære virksomheden, kollegerne og kunderne at kende. Roust Element er en solid og meget erfaren virksomhed inden for træ- og elementbyggeri, hvor kvalitet, bæredygtighed og dansk produktion går op i en højere enhed, siger Mikkel Nørrelykke Steffensen.

Privat bor Mikkel Nørrelykke Steffensen i Esbjerg og er gift med Line, som han har fire børn sammen med.

Roust Træ skifter navn og gør klar til vækst

Trævirksomheden Roust Træ, der producerer og leverer træbaserede bygningselementer og spær, fokuserer nu virksomhedens kerneområde og skifter navn til Roust Element. Det sker som et led i en vækststrategi, der sigter mod at erobre endnu flere markedsandele i en boomende byggebranche, hvor træ og grønne løsninger står højt på dagsordenen.

Efterspørgslen på træelementer er steget markant over de seneste år, hvilket man især mærker hos Roust Træ, der leverer præfabrikerede isolerende træelementer til tag, vægge og gulve samt spær. Virksomheden tager derfor nu bestik af den gunstige situation og konsoliderer sig med strømlining af produkter, navneskift og en ny visuel identitet. Ifølge direktør i Roust Træ, Hans Peter Sørensen, skal virksomheden dermed stå styrket på markedet og være rustet til kommende vækst:

– Markedet for træelementbyggeri er meget gunstigt i øjeblikket, og selvom byggebranchen som helhed går ind i en usikker periode som følge af verdenssituationen, ser interessen for træløsninger ikke ud til at blive mindre i fremtiden – tværtimod. Derfor ser vi en oplagt mulighed for at konsolidere virksomheden nu, så vi kan iværksætte vores vækststrategi og vokse yderligere, siger han og fortsætter:

– Det gør vi blandt andet ved at strømline vores kerneområde, så vi udelukkende fokuserer på elementproduktionen, og tydeliggør det i form af navneskift og en ny visuel identitet med blandt andet nyt logo og hjemmeside. Målet er at stå endnu stærkere i branchen og vinde endnu flere markedsandele – blandt andet inden for facaderenovering samt kontor-, institutions- og skolebyggeri, hvor vi særligt kan mærke, at interessen flytter sig fra materialer i beton, porebeton og aluminium over til træ, som er et mere klimavenligt byggemateriale.

Roust Træ vil således fremover hedde Roust Element, imens virksomhedens spærproduktion vil leve videre under brandet Roust Spær.

Selvom vi nu skifter navn og visuel identitet vil vores kunder fortsat beholde de samme, velkendte kontaktpersoner og aftaler som før navneskiftet. Det gælder uanset, om de har handlet med vores spær- eller elementafdeling. Vi glæder os til, at vi fremover kan specialisere os i endnu højere grad – og det vil helt sikkert gavne vores kunder og samarbejdspartnere, fortæller salgschef i Roust Træ, Thomas B. Wildbork.

Stærk enhed med synergieffekt
Roust Træ blev i efteråret 2020 en del af koncernen Nordic Wood Industries, der i alt tæller flere markante træbaserede virksomheder, og med konsolideringen og navneskiftet er Roust Træ ifølge koncerndirektør i Nordic Wood Industries, Thomas Raunsbæk, endnu bedre rustet til fremtiden:

– Roust Træ har altid været skarpe på træbaserede produkter og er nu godt på vej til at blive en fremtidsvirksomhed. Virksomheden har en stærk vision, som de er godt i gang med at føre ud i livet. Det ses blandt andet i de investeringer, virksomheden har foretaget. For nylig investerede Roust Træ nemlig i en ny læssehal samt et udvidet areal til gulv- og tagkassetter, som betød, at virksomheden udvidede sin lagerkapacitet med 50 procent og fordoblede læssekapaciteten. Derudover arbejder Roust Træ også med en klar Lean-strategi, der skal udvikle virksomheden til i endnu højere grad at være en produktionsvirksomhed. De står derfor som en stærk enhed, der skaber synergi på tværs af koncernen, hvilket har stor værdi for os, lyder det afsluttende fra Thomas Raunsbæk.

På billedet ses: Fra venstre Peter Z. Larsen Teknisk chef, Tue Vaaben Produktionsdirektør, Hanne L. Andreasen, Økonomichef, H.P Sørensen Direktør, Thomas B. Wildbork Salgschef.

Om Roust Træ A/S
Roust Træ A/S er en ordreproducerende virksomhed, som producerer og leverer træbaserede bygningselementer til ethvert byggeri. I mere end 50 år har Roust Element leveret god kvalitet med respekt for miljøet. Virksomheden har base i den sydvestjyske by Årre og beskæftiger godt 200 medarbejdere.

Roust Element er en del af koncernen Nordic Wood Industries, der er en af Danmarks førende producenter og leverandører af træbaserede materialer og præfabrikation til bæredygtigt byggeri i Danmark og udvalgte lande i Nordeuropa. Koncernen beskæftiger samlet 550 medarbejdere med en totalomsætning på mere end 830 mio. kr. Nordic Wood Industries’ selskaber dækker på nuværende tidspunkt ti lokationer i både Danmark og udlandet.


Læs mere på roustelement roustelement.dk og roust-spaer.dk.   

Mød os på Danmarks største trækonference!

Du kan lige nu møde os på Build in Wood – Danmarks største trækonference!

Hos Roust Element er vi allerede godt i gang med at suge til af os ny viden, hilse på kunder og samarbejdspartnere og fortælle om, hvordan vores egne produkter kan bidrage til den grønne omstilling af byggeriet

Kig forbi til en snak, hvis du er med på konferencen

På billederne ses Brian Graungaard Schjerlund fra Roust Element sammen med Per Thomsen og Carsten Bonde Laugesen fra Nviro – CBI Papiruld samt Mogens Læssø Madsen fra Palsgaard Spær.

Besøg af koncernledelsen

For nylig havde Roust Træ besøg af koncernledelsen fra Nordic Wood Industries, som vi er en del af 👨‍💼

Dagen bød blandt andet på en rundtur på fabrikken i Årre ved Esbjerg og en god snak om, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt for bygherrer, arkitekter og andre aktører i branchen at tilvælge klimavenlige byggematerialer 🌳

Tak for besøget!

På billedet ses fra venstre: Bo StampeHans Peter SørensenChristian EsbensenTue VaabenAsbjørn BergeJens Engbo NorddalHolger C. HansenThomas RaunsbækRikke Henningsen Herrguth og Tobias Smith.

Besøg os på Build in Wood

Besøg os på Build in Wood den 18. og 19. maj i København og bliv klogere på vores træbaserede bygningselementer og spær.

Build in Wood er Danmarks største trækonference og har siden begyndelsen i 2018 samlet trænørder fra hele byggebranchen, så de kan dele deres viden og erfaringer om træbyggeri herhjemme og i udlandet.

Vi håber at se både kunder og samarbejdspartnere til nogle hyggelige dage i København!

Læs mere om årets konference her

Vi byder endnu et nyt ansigt velkommen

Der er fart på byggeriet i Danmark! Det mærker vi også her hos Roust Træ, hvor vi netop har ansat endnu en dygtig medarbejder.

Andy Bejer startede 1. maj som teknikker/projektleder i vores Element-afdeling. Med sig har han mange års erfaring inden for facade- og elementbyggeri.

Andy er 31 år og oprindeligt uddannet tømrer og bygningskonstruktør.

Hjælp os med at tage godt imod ham!

Ny projektleder

Byd velkommen til Rasmus Sørensen, der er startet i vores elementafdeling som projektleder/tekniker.

Rasmus er 44 år og uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han kommer med mange års erfaring fra byggebranchen og har stor viden om træ i byggeriet.

Det glæder os at have fået Rasmus med på holdet.

Follow us on Social Media